Danh Sách Các Đại Lý Tại Bắc Giang

STT TÊN QUẦY THUỐC, ĐẠI LÝ
1  Quầy thuốc Tâm Đức

08 Bảo Ngọc, Đa Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang

2

Quầy Thuốc Đại Trang

Cổng trường cấp 2 Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

ĐT: 0949.618.435

3

Quầy Thuốc Huyền Diệu

Xuân Minh, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang

ĐT: 0986.304.868

4

Nhà thuốc Tuấn Tú

Kiot Đỗ Kha, KCN Song Khê Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

ĐT: 0946.517.991