Danh Sách Các Đại Lý Tại Bắc Ninh

STT TÊN QUẦY THUỐC, ĐẠI LÝ
1 Quầy Thuốc Từ Phong

Thôn Từ phong, xã Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

ĐT: 01697.152.377

2

Quầy Thuốc Mão Điền

Xóm Bàng, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

ĐT: 0983.661.655