Danh Sách Các Đại Lý Tại Điện Biên

STT TÊN QUẦY THUỐC, ĐẠI LÝ
1

Quầy thuốc Ngọc An

Số 19 đội 1, xã Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên

ĐT: 01638.911.289

2

Quầy thuốc số 6

Tổ 10, phường Thanh Trường, Tp Điện Biên, Điện biên

ĐT: 0978.825.256