Danh Sách Các Đại Lý Tại Nghệ An

STT TÊN QUẦY THUỐC, ĐẠI LÝ
1

Quầy Thuốc Kim Huế

Xóm 7, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An

ĐT: 0942.602.096

2

Quầy Thuốc Thạch Anh

Nhân Cao, Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

ĐT: 0968.728.227

3

Quầy Thuốc Huyên Huyền (Gần bưu điện Xuân Hòa)

Xóm 12, Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An

ĐT: 01678.913.679