Danh Sách Các Đại Lý Tại Quảng Nam

STT TÊN QUẦY THUỐC, ĐẠI LÝ
1  Quầy thuốc Bảo Ngân

Thôn Trung Phú, xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam

ĐT: 01683.132.377

2

Quầy Thuốc Tây Thiên

Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam

ĐT: 0905.282.599